Posted by admin

Czemu butle na gazy techniczne muszą być legalizowane
Spawalnicze gazy najczęściej przechowuje się w dedykowanych butlach. W zależności od rodzaju gazu takie butla do soda, Butla butle 27 L mogą mieć różne parametry wytrzymałościowe i wielkość. Jednak ze względu na wysokie ciśnienia jakie panują w środku niezwykle istotne jest, aby elementy te zawsze były w odpowiednim stanie technicznym. Z tego też powodu co określony okres czasu konieczne jest przeprowadzenie homologacji, która potwierdzi możliwość dalszego użytkowania lub przeznaczy daną butlę do utylizacji. Homologacja taka może być wykonana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, i złożona jest z dwóch części. Na początku Butla butle 50 L jest dokładnie oglądana pod kątem jakiś mechanicznych uszkodzeń i korozji. Jeżeli nic nie zostanie wykryte, to później za pomocą specjalnego urządzenia wykonana zostanie ciśnieniowa próba. Pozytywny wynik badania powinien zostać umieszczony na butli, a właściciel dostanie też niezbędne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.